Lektor-IT Professionshøjskolernes Censorsekretariat - Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5162 - censor-it@ucsyd.dkCensorsekretariatet er lukket onsdag den 20. december 2023 fra kl. 11 pga. møde.

Censorsekretariatet holder juleferie fra den 21. december 2023 kl. 13.30.
Vi træffes igen tirsdag den 2. januar 2024.

VELKOMMEN

Efter aftale med det Uddannelsespolitiske Udvalg for Professionshøjskolerne varetages udpegning af lektorbedømmelsesudvalgene af Professionshøjskolernes Censorsekretariat.

Hjemmesiden indeholder informationer om lektorbedømmelse af adjunkter/ansøgere ansat ved professionshøjskoler, erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Hjemmesiden indeholder tillige informationer om Koordinationsgruppen for formænd for lektorbedømmelsesudvalg ved professionshøjskoler, erhvervsakademier samt Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Du kan finde oplysninger om gruppens sammensætning og opgave. På hjemmesiden vil der også ligge referater fra møder mellem Koordinationsgruppen og det Nationale Netværk for lektorkvalificering og lektorbedømmelse under Uddannelsespolitisk Udvalg i Professionshøjskolernes Rektorkollegium, samt referater fra de årlige møder mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet ved Styrelsen for Videregående Uddannelser samt bedømmelsesformændene for samtlige institutioner under bedømmelsesbekendtgørelse BEK nr 990 af 28. august 2015, BEK nr 1227 af 23. oktober 2018 og BEK 673 af 13. maj 2020.

For oprettelse som bestiller i Lektor-IT sendes mail med følgende oplysninger: Stilling, navn, mailadresse, telefon samt institution til censor-it@ucsyd.dk.