Lektor-IT Professionshøjskolernes Censorsekretariat - Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5162 - censor-it@ucsyd.dk


Censorsekretariatet holder ferielukket i uge 29-30.


VELKOMMEN


Efter aftale med det Uddannelsespolitiske Udvalg for Professionshøjskolerne varetages udpegning af lektorbedømmelsesudvalgene af Professionshøjskolernes Censorsekretariat.

Hjemmesiden indeholder informationer om lektorbedømmelse af adjunkter/ansøgere ansat ved professionshøjskoler, erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, som er omfattet af bekendtgørelse BEK nr. 1065 af 4. juli 2016 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Lektorbedømmelse sker jf. bekendtgørelse BEK 673 af 13. maj 2020.

Yderligere information om lektorbedømmelse fremgår på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside https://ufm.dk/uddannelse/institutioner-og-drift/p...

For oprettelse som bestiller i Lektor-IT sendes mail med følgende oplysninger: Stilling, navn, mailadresse, telefon samt institution til censor-it@ucsyd.dk.