Lektor-IT Professionshøjskolernes Censorsekretariat - Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5162 - censor-it@ucsyd.dkCensorsekretariatet er lukket onsdag den 5. juni (Grundlovsdag).


VELKOMMEN

Efter aftale med det Uddannelsespolitiske Udvalg for Professionshøjskolerne varetages udpegning af lektorbedømmelsesudvalgene af Professionshøjskolernes Censorsekretariat.

Hjemmesiden indeholder informationer om lektorbedømmelse af adjunkter/ansøgere ansat ved professionshøjskoler, erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, som er omfattet af bekendtgørelse BEK nr. 1065 af 4. juli 2016 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Lektorbedømmelse sker jf. bekendtgørelse BEK 673 af 13. maj 2020.

Yderligere information om lektorbedømmelse fremgår på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside https://ufm.dk/uddannelse/institutioner-og-drift/p...

For oprettelse som bestiller i Lektor-IT sendes mail med følgende oplysninger: Stilling, navn, mailadresse, telefon samt institution til censor-it@ucsyd.dk.